Skip to the content

Kulturpakken

 

Intentionen med Ishøj Kulturpakke er, at sikre at alle børn i Ishøj Kommune får mulighed for gode og kvalificerede oplevelser med kunst, kultur og kreative arbejdsprocesser.

Kulturpakken består af kreative workshops for børn og unge og forberedende kurser for pædagoger og lærere.

De udvalgte workshops følger hhv. de pædagogiske læreplaner og folkeskolens Fælles Mål og er derfor tænkt som et supplement til det daglige arbejde. Ordningen udvikles løbende i et samarbejde mellem Kultur og Fritid, kulturinstitutionerne, dagtilbud og skolerne.

Kulturpakkeordningens workshops er obligatoriske for de udvalgte alders- og klassetrin og finansieres af Kultur og Fritid. I kataloget har vi derudover valgt at medtage eksempler på andre forløb, som kulturinstitutionerne udbyder, og som kan tilvælges efter eget ønske og mod medfinansiering.


Se katalog for dagtilbud 2020-21

Se katalog for skole 2020-21

PÆDAGOG-/LÆRERKURSUS

Forud for alle workshops skal børnenes pædagog/lærer deltage i et obligatorisk forberedende kursus. Formålet er, at give pædagogen/lærerne viden og redskaber til at forberede børnene på forløbet men også at give inputs til, hvordan man kan arbejde videre med elementer af forløbet efterfølgende og i andre sammenhænge.

TILMELDING

Alle datoer for de forberedende kurser og de obligatoriske workshops bliver fastlagt på forhånd af kulturinstitutionerne, men kan selvfølgelig ændres ved behov.

Datoerne er tilgængelige her for DAGTILBUD og SKOLE

 

DAGTILBUD: Ved behov for ændring af datoer for workshop henvender man sig til den pågældende aktør Kontaktdetaljer findes på datooversigten. Dette skal ske inden 1. september 2020.

SKOLER: Kulturambassadørerne på skolerne deltager selv i formidling af datoer, og skal melde tilbage til KULTURSKOLEN senest d. 1. september 2020 med eventuelle ændringer.

 

AFBUD

Afbud meldes til Ishøj Kulturskole hurtigst muligt. Alle workshops har en værdi af 1.500-3.600 kr.
Ved afbud senere end 14 dage før den aftalte dato er vi forpligtede til at betale udbyderen for den planlagte workshop uanset om den gennemføres eller ej.