Afbud og aflysning af undervisningen

 

 

 • Elever skal melde afbud ved sygdom eller andet fravær. Send en sms til din lærer! 
 • Eleven har intet krav på at få den forsømte time erstattet eller det indbetalte beløb tilbagebetalt. Dette gælder også, selvom forsømmelsen skyldes deltagelse i lejrskole, skoleudflugt og lignende.

 • Aflysninger fra Kulturskolens side vil så tidligt som muligt blive meddelt eleven/forældrene via sms. Det er derfor meget vigtigt, at vi har jeres rigtige mobilnumre! Undervisningen søges dog overtaget af en vikar, eller så vidt muligt gennemført på et senere tidspunkt.

 • Det kan forekomme, at læreren er fraværende enkelte gange i forbindelse med evt. kurser, arrangementer eller andet. Kulturskolen forsøger at skaffe vikar, men kan blive nødt til at aflyse undervisningen.

 • Hvis Kulturskolen har aflyst undervisningen mindst 4 gange, tilbagebetales for meget betalt kontingent ved sæsonens afslutning.

Ishøj Kulturskole

 • Vejledalen 9
  2635 Ishøj

  Kontorets åbningstider:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mandag - torsdag: kl. 9-14 og fredag: kl. 9-12

 • Telefon: 4357 6060
 • E-mail: kulturskolen@ishoj.dk