Resultater 2017

A. Generelt
A 1. Er du glad for at gå på Kulturskolen? (40 svar)
05101520253035JaNejVed ikke37 (92,5 %)4 (10 %)0 (0 %)
Værdi Optælling
Ja 37
Nej 4
Ved ikke 0
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
A 2. I hvor høj grad lever Kulturskolen op til dine forventninger? (40 svar)
05101520I høj gradNogenlundeI ringe gradVed ikke23 (57,5 %)14 (35 %)3 (7,5 %)0 (0 %)
Værdi Optælling
I høj grad 23
Nogenlunde 14
I ringe grad 3
Ved ikke 0
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
A 3. Er du tilfreds med information og hjælp fra Kulturskolens kontor?(40 svar)
05101520I høj gradNogenlundeI ringe gradVed ikke22 (55 %)11 (27,5 %)3 (7,5 %)5 (12,5 %)
Værdi Optælling
I høj grad 22
Nogenlunde 11
I ringe grad 3
Ved ikke 5
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
A 4. Er du generelt tilfreds med Kulturskolens serviceniveau?(40 svar)
05101520I høj gradNogenlundeI ringe gradVed ikke21 (52,5 %)13 (32,5 %)3 (7,5 %)3 (7,5 %)
Værdi Optælling
I høj grad 21
Nogenlunde 13
I ringe grad 3
Ved ikke 3
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
A 5. Benytter du Ishøj Kulturskoles hjemmeside?(40 svar)
0510152025OfteEn gang im…Aldrig2 (5 %)25 (62,5 %)13 (32,5 %)
Værdi Optælling
Ofte 2
En gang imellem 25
Aldrig 13
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
A 6. Finder du de informationer på hjemmesiden, som du søger?(39 svar)
OfteNogenlundeI ringe gradVed ikke25,6%33,3%33,3%
   
Ofte 13
Nogenlunde 13
I ringe grad 3
Ved ikke 10
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
A 7. Ser du den månedlige nyhedsbrevskalender ”Kulturskolenyt”?(40 svar)
02468101214161820AltidOfteAldrig9 (22,5 %)20 (50 %)11 (27,5 %)
Værdi Optælling
Altid 9
Ofte 20
Aldrig 11
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
A 8. Ser du Kulturskolens information på infoskærm?(40 svar)
024681012141618OfteEn gang im…AldrigVed ikke5 (12,5 %)18 (45 %)14 (35 %)3 (7,5 %)
Værdi Optælling
Ofte 5
En gang imellem 18
Aldrig 14
Ved ikke 3
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
A 9. Ser du Kulturskolens opdateringer på Facebook?(40 svar)
0246810121416OfteEn gang im…AldrigKender ikk…10 (25 %)3 (7,5 %)16 (40 %)13 (32,5 %)
Værdi Optælling
Ofte 10
En gang imellem 3
Aldrig 16
Kender ikke til Kulturskolens Facebook-sider 13
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
A 10. Hvorfra fik du kendskab til Kulturskolens eksistens?(40 svar)
0246810121416InternettetKammerat…Via reklam…Andet4 (10 %)16 (40 %)5 (12,5 %)17 (42,5 %)
Værdi Optælling
Internettet 4
Kammerater/bekendte 16
Via reklame, husomdelt postkort, plakat etc. 5
Andet 17
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
A 11. Hvad synes du er vigtigst på Kulturskolen? (40 svar)
0510152025SamværetDet fagligeSammensp…KoncerterneUdstillingerneAndet10 (25 %)29 (72,5 %)10 (25 %)3 (7,5 %)0 (0 %)1 (2,5 %)
Værdi Optælling
Samværet 10
Det faglige 29
Sammenspillet 10
Koncerterne 3
Udstillingerne 0
Andet 1
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
B. Det sociale miljø
B 1. Kan du lide at være sammen med andre elever i undervisningen?(40 svar)
0510152025JaNejVed ikke28 (70 %)0 (0 %)12 (30 %)
Værdi Optælling
Ja 28
Nej 0
Ved ikke 12
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
B 2. Ser du andre kulturskoleelever i fritiden?(40 svar)
05101520OfteEn gang im…Aldrig6 (15 %)10 (25 %)24 (60 %)
Værdi Optælling
Ofte 6
En gang imellem 10
Aldrig 24
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
B 3. Synes du, at der fra Kulturskolens side bliver gjort nok for, at eleverne skal have det godt sammen?(40 svar)
02468101214161820JaNejVed ikke16 (40 %)4 (10 %)20 (50 %)
Værdi Optælling
Ja 16
Nej 4
Ved ikke 20
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
B 4. Har du deltaget i nogle af arrangementerne?(40 svar)
0510152025JaNej26 (65 %)14 (35 %)
Værdi Optælling
Ja 26
Nej 14
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
B 5. Har du deltaget i elevkoncerter?(40 svar)
0510152025JaNej25 (62,5 %)15 (37,5 %)
Værdi Optælling
Ja 25
Nej 15
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
B 6. Er du tilfreds med aktivitetsniveauet (koncerter, udstillinger, sammenspil, fællesaktiviteter)?(40 svar)
02468101214Meget tilfredsRimeligt tilf…Ikke tilfredsVed ikke15 (37,5 %)13 (32,5 %)3 (7,5 %)9 (22,5 %)
Værdi Optælling
Meget tilfreds 15
Rimeligt tilfreds 13
Ikke tilfreds 3
Ved ikke 9
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
B 7. Hvor tilfreds er du samlet set med det sociale miljø på Kulturskolen?(40 svar)
05101520Meget tilfredsRimeligt tilf…Ikke tilfredsVed ikke18 (45 %)22 (55 %)0 (0 %)0 (0 %)
Værdi Optælling
Meget tilfreds 18
Rimeligt tilfreds 22
Ikke tilfreds 0
Ved ikke 0
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
C. Lærerne
C 1. Synes du, at dine lærere motiverer dig fagligt?(40 svar)
0510152025I høj gradNogenlundeI ringe gradVed ikke28 (70 %)9 (22,5 %)2 (5 %)1 (2,5 %)
Værdi Optælling
I høj grad 28
Nogenlunde 9
I ringe grad 2
Ved ikke 1
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
C 2. Synes du, at dine lærere viser interesse for dig?(40 svar)
051015202530I høj gradNogenlundeI ringe gradVed ikke30 (75 %)8 (20 %)1 (2,5 %)2 (5 %)
Værdi Optælling
I høj grad 30
Nogenlunde 8
I ringe grad 1
Ved ikke 2
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
C 3. Oplever du, at lærernes forventninger stemmer overens med dine egne?(40 svar)
05101520I høj gradNogenlundeI ringe gradVed ikke24 (60 %)11 (27,5 %)2 (5 %)3 (7,5 %)
Værdi Optælling
I høj grad 24
Nogenlunde 11
I ringe grad 2
Ved ikke 3
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
C 4. Hvor tilfreds er du samlet set med lærerne? (40 svar)
0510152025Meget tilfredsRimeligt tilf…Ikke tilfreds29 (72,5 %)10 (25 %)1 (2,5 %)
Værdi Optælling
Meget tilfreds 29
Rimeligt tilfreds 10
Ikke tilfreds 1
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
D. Undervisningen
D 1. Hvor tilfreds er du samlet set med undervisningen?(40 svar)
0510152025Meget tilfredsRimeligt tilf…Ikke tilfreds25 (62,5 %)14 (35 %)2 (5 %)
Værdi Optælling
Meget tilfreds 25
Rimeligt tilfreds 14
Ikke tilfreds 2
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
D 2. Hvor tilfreds er du samlet set med dine egne faglige præstationer?(40 svar)
0510152025Meget tilfredsRimeligt tilf…Ikke tilfreds13 (32,5 %)25 (62,5 %)3 (7,5 %)
Værdi Optælling
Meget tilfreds 13
Rimeligt tilfreds 25
Ikke tilfreds 3
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
D 3. Savner du mulighed for at arbejde mere sammen med andre?(40 svar)
0510152025JaNej13 (32,5 %)27 (67,5 %)
Værdi Optælling
Ja 13
Nej 27
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
E. Stress
E 1. Føler du dig stresset på grund af øvning/ lektier og andet hjemmearbejde?(40 svar)
0510152025I ringe gradNogenlundeI høj gradVed ikke26 (65 %)7 (17,5 %)3 (7,5 %)6 (15 %)
Værdi Optælling
I ringe grad 26
Nogenlunde 7
I høj grad 3
Ved ikke 6
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
E 2. Har du arbejde ved siden af skolen/Kulturskolen?(40 svar)
0510152025JaNej12 (30 %)28 (70 %)
Værdi Optælling
Ja 12
Nej 28
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
E 3. Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til aktiviteter i din fritid? (40 svar)
0123456722,5%20%17,5%30%
   
0 0
1 9
2 12
3 7
4 8
5 3
6 0
7 1
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F. Rammer
F 1. Hvad synes du som helhed om indretningen af undervisningslokalerne? (40 svar)
024681012141618GodNogenlundeDårligVed ikke19 (47,5 %)19 (47,5 %)0 (0 %)2 (5 %)
Værdi Optælling
God 19
Nogenlunde 19
Dårlig 0
Ved ikke 2
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 2. Har du kommentarer til indretning af undervisningslokalerne?(7 svar)
Mangler gode flygler/klaverer
Mangler lidt stole og borde på gangen.
Stem klavererne oftere
Nej
nej
Nope
alt er flot
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 3. Hvordan synes du muligheden for at opbevare overtøj, tasker m.m. er?(40 svar)
02468101214GodNogenlundeDårligVed ikke15 (37,5 %)10 (25 %)12 (30 %)3 (7,5 %)
Værdi Optælling
God 15
Nogenlunde 10
Dårlig 12
Ved ikke 3
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 4. Hvad synes du om toiletforholdene?(40 svar)
024681012141618GodeNogenlundeDårligeVed ikke13 (32,5 %)18 (45 %)4 (10 %)6 (15 %)
Værdi Optælling
Gode 13
Nogenlunde 18
Dårlige 4
Ved ikke 6
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 5. Hvad synes du om antallet af steder/områder, hvor man kan opholde sig i pauserne eller møde andre elever?(40 svar)
024681012141618Tilstrækkeli…RingeVed ikke19 (47,5 %)10 (25 %)11 (27,5 %)
Værdi Optælling
Tilstrækkelige 19
Ringe 10
Ved ikke 11
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 6. Hvordan vurderer du vedligeholdelsen af bygningerne?(40 svar)
0246810121416GodNogenlundeDårligVed ikke17 (42,5 %)14 (35 %)1 (2,5 %)8 (20 %)
Værdi Optælling
God 17
Nogenlunde 14
Dårlig 1
Ved ikke 8
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 7. Hvordan vurderer du farverne på væggene?(40 svar)
024681012141618PæneNogenlundeGrimmeVed ikke9 (22,5 %)18 (45 %)5 (12,5 %)8 (20 %)
Værdi Optælling
Pæne 9
Nogenlunde 18
Grimme 5
Ved ikke 8
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 8. Hvordan vurderer du udsmykningen (planter, billeder osv.)?(40 svar)
024681012141618GodNogenlundeDårligVed ikke18 (45 %)15 (37,5 %)3 (7,5 %)4 (10 %)
Værdi Optælling
God 18
Nogenlunde 15
Dårlig 3
Ved ikke 4
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 9. Hvor tit oplever du, at det er for varmt eller for koldt i lokalerne? (40 svar)
05101520SjældentEn gang im…OfteVed ikke23 (57,5 %)8 (20 %)6 (15 %)3 (7,5 %)
Værdi Optælling
Sjældent 23
En gang imellem 8
Ofte 6
Ved ikke 3
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 10. Hvor tit oplever du, at der er problemer med larm og støj?(40 svar)
051015202530SjældentEn gang im…OfteVed ikke30 (75 %)6 (15 %)1 (2,5 %)3 (7,5 %)
Værdi Optælling
Sjældent 30
En gang imellem 6
Ofte 1
Ved ikke 3
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 11. Hvor tit oplever du, at der roder i lokalerne?(40 svar)
051015202530SjældentEn gang im…OfteVed ikke30 (75 %)9 (22,5 %)0 (0 %)1 (2,5 %)
Værdi Optælling
Sjældent 30
En gang imellem 9
Ofte 0
Ved ikke 1
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 12. Hvor tit oplever du, at der er problemer med dårlig lugt?(40 svar)
02468101214161820SjældentEn gang im…OfteVed ikke20 (50 %)9 (22,5 %)7 (17,5 %)4 (10 %)
Værdi Optælling
Sjældent 20
En gang imellem 9
Ofte 7
Ved ikke 4
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 13. Hvor tit oplever du, at der er problemer med ventilation og udluftning?(40 svar)
05101520SjældentEn gang im…OfteVed ikke23 (57,5 %)6 (15 %)3 (7,5 %)8 (20 %)
Værdi Optælling
Sjældent 23
En gang imellem 6
Ofte 3
Ved ikke 8
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
F 14. Hvor tilfreds er du samlet set med møbler og øvrigt inventar?(40 svar)
0510152025Meget tilfredsRimeligt tilf…Ikke tilfreds12 (30 %)26 (65 %)2 (5 %)
Værdi Optælling
Meget tilfreds 12
Rimeligt tilfreds 26
Ikke tilfreds 2
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
G. Om eleven
G 1. Jeg er:(40 svar)
-1-0,8-0,6-0,4-0,200,20,40,60,81Pige/kvindeDreng/mand0 (0 %)0 (0 %)
Værdi Optælling
Pige/kvinde 0
Dreng/mand 0
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
G 2. Min alder:(40 svar)
123456781/1110%7,5%10%12,5%
   
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 1
7 1
8 2
9 3
10 3
11 5
12 4
13 3
14 2
15 4
16 0
17 1
18 0
19 1
20 1
21 1
22 0
23 1
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 1
37 0
38 0
39 0
40 1
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 1
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 0
58 0
59 1
60 0
61 0
62 0
63 0
64 0
65 0
66 0
67 1
68 2
69 0
70 0
71 0
72 0
73 0
74 0
75 0
76 0
77 0
78 0
79 0
80 0
81 0
82 0
83 0
84 0
85 0
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
G 3. Hvor mange år har du gået på Kulturskolen? (40 svar)
0-11-34-77-10Over 1010%17,5%70%
   
0-1 0
1-3 28
4-7 7
7-10 4
Over 10 1
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
G 4. Har du stået på venteliste?(40 svar)
051015202530JaNej11 (27,5 %)30 (75 %)
Værdi Optælling
Ja 11
Nej 30
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
G 4 a. Hvis ja, hvor mange måneder?(10 svar)
0-66-12Over 1230%70%
   
0-6 7
6-12 0
Over 12 3
 
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
G 5. Har du 3 gode råd til Kulturskolen, så den bedre opfylder dine ønsker?(16 svar)
Som mgk-elev har jeg oplevet enormt mange administrative problemer og har ofte været meget utilfreds med håndteringen af praktiske ting.
dans: se på niveau i stedet for alder nå der deles hold, der blev ikke hørt eller set på det enkelte barn, men kun på alder.
1. Sørg for at den dårlige lugt fra toiletterne som har stået på i 3 år forsvinder!
Sætte priserne ned. Det er meget dyrt set i forholdt til andre kommuner.
Stem klaverer og hold styr på jeres radiatorer
Nej
Der er nogle gange lidt for koldt
Et rum til socialt samværd med andre elever,
flere møbler ude på gangen - stole og borde. Lysere vægge
Jeg er af den opfattelse at selve Kulturskolen fungerer rigtig godt og at det kun er MGK (særligt for de klassiske musikere) der har haltet administrations/informationsmæssigt, og jeg gætter på at dette skyldes nedlægningen af MGK her til sommer.
flere stole og borde ude på gangene -
Bedre pauserne. Større borde og stole på gangen.
Flere stole på gangene Færre store fællesting, som fx "Drømmen". Det er meget sjovt at spille sammen, men tager meget tid fra undervisningen. Nemmere at finde spørgeskemaerne på hjemmesiden.
rollespil
Mere struktur og lærerne overholder undervisningstider. Bedre information om koncertere og arrangementer
Nogle gange lugter der af kloak. Jeg ved ikke, hvordan man får det til at gå væk, men prøv. Væggene er kedelige. Man kunne evt. male dem. Ikke mere herfra.
Der er endnu ingen svar på dette spørgsmål.
Antal daglige svar
05101520
   
18. apr. 2017 7

Ishøj Kulturskole

  • Vejledalen 9
    2635 Ishøj

    Kontorets åbningstider:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mandag - torsdag: kl. 9-14 og fredag: kl. 9-12

  • Telefon: 4357 6060
  • E-mail: kulturskolen@ishoj.dk