AKTIVITETER FOR ALLE

Det er meget enkelt. Når en gruppe er sammen om at spille et stykke musik, skabe og opføre en dans eller et teaterstykke, eller lave et billedværk, er de sammen. Det kan ikke lade sig gøre uden at være sammen. Når hver enkelt deltager vælger at gå ind i et større fælles projekt, bliver hver enkelt bevidst om sin egen rolle i den store sammenhæng. På egen krop erfarer deltageren, at det betyder noget, at være en del af denne sammenhæng. Lige præcis som den person man er, med lige netop de erfaringer man har, bidrager man med noget særligt – sin egen stemme – til det fælles projekt og produkt.

Kreative fælles forløb for skoler og institutioner kan tømre gruppen sammen. Det skaber sammenhæng. Kreative forløb giver en anden indgang til læring. Når man oplever og skaber musik, dans, teater og billedkunst kommer flere sanser i spil. Flere kompetencer drages ind og kompetencerne styrker gensidigt hinanden. Det er med til at forankre læringen.

Ishøj Kulturskole

  • Vejledalen 9
    2635 Ishøj

    Kontorets åbningstider:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mandag - torsdag: kl. 9-14 og fredag: kl. 9-12

    EAN nr.: 5798 0089 58922

  • Telefon: 4357 6060
  • E-mail: kulturskolen@ishoj.dk