Formål og vision

Ishøj Kulturskole har til formål at bibringe eleverne glæde, engagement, kreativitet og dygtiggørelse gennem beskæftigelse med musik, billedkunst, dans og drama


Kulturskolens værdigrundlag

Ishøj har vedtaget en række værdier, som gælder generelt for driften af kommunen:

Troværdighed, klare budskaber, ansvarlighed, åbenhed, respekt, handlekraft og sund fornuft

Ishøj Kulturskole slutter op om dette værdigrundlag 

Ishøj Kulturskole

  • Vejledalen 9
    2635 Ishøj

    Kontorets åbningstider:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mandag - torsdag: kl. 9-14 og fredag: kl. 9-12

    EAN nr.: 5798 0089 58922

  • Telefon: 4357 6060
  • E-mail: kulturskolen@ishoj.dk