Regler & vilkår for sæson 2018 - 2019

 

Hvordan melder jeg mig ind i Ishøj Kulturskole?
 

Tilmeldingsprocedure

Gå ind på det fag, du ønsker undervisning i, klik på 'tilmelding' og udfyld tilmeldingsformularen.  Du kan tilføje flere fag i samme tilmelding. Tilmelding er dog kun gyldig for én person.

Elevens CPR. nr. skal opgives, og for elever under 18 år skal forældre eller en værges CPR. nr. også opgives. Tilmeldingen sker via en sikker https-forbindelse, og dit CPR. nr. behandles fortroligt!

Hvis der er forhold, som underviseren kan have gavn af at vide (fx handicap, sociale problemer eller andet), kan du notere disse i "Kommentar-feltet".

 

Skal jeg tilmelde mig til næste sæson, når jeg allerede er elev?
 

Gentilmelding

Alle elever der ønsker undervisning efter sommerferien, skal tilmelde sig  - også nuværende elever og elever, der står på venteliste.

Alle vil modtage en mail vedrørende gentilmelding.

Overhold tilmeldingsfristen, da der er et begrænset antal pladser.

 

Jeg har tilmeldt mig - hvad nu?
 

Optagelse

Når du har tilmeldt dig, får du en inden d. 1. juli en besked på mail, om du er optaget eller kommet på venteliste. Optagelse er betinget af, om der er ledige pladser på det ønskede fag.

Det nøjagtige tidspunkt for undervisningen fastlægges ca. 14 dage før undervisningsstart. Du vil blive kontaktet af Kulturskolen. Kontakt souschef Gitte Sivkjær, hvis du har spørgsmål vedr. optagelse og evt. skemalægning.

Hvis du har tilmeldt dig midt på sæsonen, vil du hurtigst muligt blive kontaktet af kulturskolen med besked om evt. optagelse og tidspunkt for undervisningen.

Optagelse i sammenspilsholdene aftales med din lærer. Det er gratis at deltage i sammenspil, når man går til undervisning på kulturskolen.
 

Venteliste

Hvis det ikke er muligt at tilbyde dig undervisning ved sæsonstart, kommer du på venteliste.

Bliver der en ledig plads i løbet af sæsonen, kontakter vi dig. Ønsker du at blive slettet fra ventelisten, bedes du kontakte os.

 

Tilmeldingsbetingelser

Tilmelding er bindende for hele undervisningsåret - 9,5 måned (fra 1/9-15/6). Udmeldelse pga. flytning fra kommunen kan dog ske pr. den 1. i en måned.

 

Prøvetid for nye elever

For nye elever er tilmelding bindende i første betalingstermin (3 måneder), der betragtes som prøvetid. Herefter er tilmelding bindende til sæsonens ophør. Evt. udmeldelse skal ske skriftligt inden prøvetidens udløb.

 

Hvornår og hvor foregår undervisningen?
 

Undervisningsåret

Undervisningsåret løber fra 1. september til 15. juli og følger folkeskolernes ferieplan.

Undervisningen ligger på i forvejen tilrettelagte tidspunkter og ugedage. Se evt. under beskrivelsen af undervisningsfaget.
 

Sted

Al undervisning foregår på Kulturskolen, Vejledalen 9.

Musikalsk Legestue foregår på Ishøj Bibliotek.

 

Hvad koster det at gå til undervisning på kulturskolen?
 

Priser

Du kan finde priser for undervisning her

 

Hvordan betaler jeg?
 

Betaling

Betaling for undervisningen sker kvartalsvis forud på girokort eller via PBS.

Der betales i 3 rater: ca. 15/9, ca. 15/1 og ca. 15/3.

Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen. Evt. restance inddrives ved udlæg.

 

Hvordan melder jeg afbud?
 

Afbud fra eleven

Er du blevet forhindret eller syg, skal du melde afbud til din underviser - gerne på sms.

Undervisning, hvor eleven aflyser/udebliver, erstattes/refunderes ikke.
Dette gælder også, selvom forsømmelsen skyldes deltagelse i lejrskole, skoleudflugt og lignende.
 

Afbud fra underviseren

Det kan forekomme, at læreren er fraværende enkelte gange i forbindelse med evt. kurser, arrangementer eller andet. Kulturskolen vil i den forbindelse forsøge at skaffe en vikar - og ellers søges undervisningen gennemført på et senere tidspunkt eller aflyses.


Aflysning af undervisningen

Aflysninger fra kulturskolens side vil så tidligt som muligt blive meddelt eleven/forældrene via sms.
Det er derfor meget vigtigt, at vi har jeres rigtige mobilnumre! 

Hvis kulturskolen har aflyst undervisningen mindst 4 gange, vil for meget betalt kontingent tilbagebetales ved sæsonens afslutning.

Den ugentlige undervisning kan lejlighedsvist omlægges til fællesaktiviteter, der fremmer elevens udvikling. Dette meddeles i god tid.

 

Hvordan melder jeg mig ud?
 

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske via skriftlig henvendelse til kontoret. En mundtlig udmeldelse gælder under ingen omstændigheder. Udmeldelsen sendes til kontoret: kulturskolen@ishoj.d

 

Har du andre spørgsmål?

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 43 57 60 60 eller kulturskolen@ishoj.dk 

 

Ishøj Kulturskole

  • Vejledalen 9
    2635 Ishøj

    Kontorets åbningstider:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mandag - torsdag: kl. 9-14 og fredag: kl. 9-12

    EAN nr.: 5798 0089 58922

  • Telefon: 4357 6060
  • E-mail: kulturskolen@ishoj.dk