Prøvetid for nye elever

 • For nye elever er tilmelding bindende i første betalingstermin (3 måneder), der betragtes som prøvetid. Herefter er tilmelding bindende til sæsonens ophør.
   
 • Evt. udmeldelse skal ske skriftligt inden prøvetidens udløb.

Tilmeldings- og betalingsbetingelser

 

 

TILMELDING
 

 • Tilmelding er bindende for hele undervisningsåret - 9,5 måned (fra 1/9-15/6).
   
 • Indmeldelse er herefter bindende til sæsonens ophør. Udmeldelse pga. flytning fra kommunen kan dog ske pr. den 1. i en måned.
   
 • For nye elever er tilmelding bindende i første betalingstermin (3 måneder), der betragtes som prøvetid. Evt. udmeldelse skal ske skriftligt inden prøvetidens udløb.
   
 • Optagelse er betinget af, at der er pladser i kulturskolen.
   
 • Overhold tilmeldingsfristen, da der er begrænset antal pladser.
  Venteliste kan forekomme.
   
 • Tilmelding er kun gyldig for én person.
   
 • Ca. 1. juli 2019 får alle elever besked om optagelse og evt. venteliste. Det nøjagtige tidspunkt for undervisningen fastlægges ca. 14 dage før undervisningsstart. Du vil blive kontaktet af Kulturskolen.

Betaling

 • Betaling for undervisningen sker kvartalsvis forud på girokort eller via PBS. Der betales i 3 rater: ca. 15/9, ca. 15/1 og ca. 15/3.
   
 • Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen. Evt. restance inddrives ved udlæg.

Ishøj Kulturskole

 • Vejledalen 9
  2635 Ishøj

  Kontorets åbningstider:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mandag - torsdag: kl. 9-14 og fredag: kl. 9-12

  EAN nr.: 5798 0089 58922

 • Telefon: 4357 6060
 • E-mail: kulturskolen@ishoj.dk