Tilmeldings- og betalingsbetingelser


Læs Kulturskolens tilmeldings-og betalingsbetingelser, før du tilmelder dig
 

Tilmeldingsbetingelser

 • Tilmelding er bindende for hele undervisningsåret (udmeldelse på grund af flytning fra kommunen kan dog ske pr. den 1. i en måned)
 • Optagelse er betinget af, at der er plads på holdene. Overhold tilmeldingsfristen, da der er begrænset plads;
 • Ca. 1. juli 2017 får alle elever brev om tid og sted for undervisningen.
 • Tilmelding er kun gyldig for én person.
 • Venteliste kan forekomme.

Prøvetid for nye elever

 • For nye elever er tilmelding bindende i første betalingstermin (3 måneder), der betragtes som prøvetid.
 • Herefter er tilmelding bindende til sæsonens ophør.
 • Evt. udmeldelse skal ske skriftligt inden prøvetidens udløb.

Betaling

 • Betaling for undervisningen sker kvartalsvis forud på girokort eller via PBS. Der betales i 3 rater: ca. 15/9, ca. 15/1 og ca. 15/3.
 • Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen. Evt. restance inddrives ved udlæg. 

Ishøj Kulturskole

 • Vejledalen 9
  2635 Ishøj

  Kontorets åbningstider:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mandag - torsdag: kl. 9-14 og fredag: kl. 9-12

 • Telefon: 4357 6060
 • E-mail: kulturskolen@ishoj.dk
 

} } ('#login').modal('show'); } }