Skip to main content Skip to footer

Oplysning om Ishøj Kommunes behandling af dine personoplysninger

Lovgrundlag for behandlingen
Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk.
1, litra a.

Ansvarlig
Oplysningerne indsamles af Ishøj Kommune, som er dataansvarlig. Ishøj Kommune er derfor
ansvarlig for indsamling, opbevaring og beskyttelse af oplysningerne.
Ishøj Kommune kan kontaktes på tlf. 43577575 og mail ishojkommune@ishoj.dk

Formålet med behandlingen
Oplysningerne bruges alene til det/de formål, der er givet samtykke til. Oplysningerne anvendes ikke til andet end det formål, der er oplyst.

Behandlingens varighed
Oplysningerne behandles i 8 uger af Ishøj Kulturskole og Ishøj Kommune i forbindelse med
udtrækning af vinder i konkurrencen.

Dine rettigheder i forbindelse med behandlingen
Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig (indsigtsret i
henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15).

Du har ret til at få rettet/slettet oplysninger om dig, som er urigtige
(databeskyttelsesforordningens artikel 16 og 17).
Rettighederne udøves ved at kontakte institutionen eller databeskyttelsesrådgiveren.
Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved enten mundtligt eller skriftligt at
rette henvendelse til kulturskolen og bede om at få trukket samtykket tilbage. At samtykket trækkes
tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget indtil
tilbagetrækningen af samtykket.

Vil du klage?
Eventuelle klager kan indsendes til Datatilsynet. Du kan finde mere information på Datatilsynets
hjemmeside eller på følgende
link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til eller er utilfreds med, hvordan kommunen behandler dine
personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Daniel Bach
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Mail dpo-d@hvidovre.dk
Telefon 23990519