Skip to main content Skip to footer

Tilmeldingsbetingelser

Tilmelding er bindende for hele undervisningsåret fra den 1. september til den 15. juni.
Udmeldelse pga. flytning fra kommunen kan dog ske til den 1. i en given måned. 

 

Prøvetid

Som ny elev tilbyder kulturskolen en prøvetid på 3 måneder. Efter denne periode er tilmeldingen bindende indtil sæsonens afslutning.

Hvis du udmelder dig i prøvetidsperioden, betales der for 3 måneders undervisning uanset udmeldelsestidspunkt. Det skal bemærkes, at selvom man udmelder sig i prøveperioden, har man stadig mulighed for at deltage i undervisningen for den betalte prøvetidsperiode. Du kan fortryde din tilmelding frem til dagen før din 1. undervisningsgang.

 

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske ved mundtlig eller skriftlig henvendelse til kontoret.  

 

Aflysning og omlægning af undervisningen

Det kan forekomme, at læreren er fraværende på grund af kurser, arrangementer eller andet. Kulturskolen vil i den forbindelse bestræbe sig på at finde vikardækning. Såfremt dette ikke er muligt aflyses undervisningen.

Aflysninger fra Ishøj Kulturskoles side vil så tidligt som muligt blive meddelt eleven/forældrene via sms. Det er derfor meget vigtigt, at Ishøj Kulturskole har jeres rigtige mobilnumre. 

Hvis Ishøj Kulturskole har aflyst undervisningen 4 gange eller mere, vil kontingentet for de aflyste antal gange blive tilbagebetalt ved sæsonens afslutning.

Den ugentlige undervisning omlægges lejlighedsvist til fællesaktiviteter. Dette meddeles i god tid.