Skip to main content Skip to footer

Regler & vilkår

Tilmeldingsprocedure

Gå ind på det fag, du ønsker undervisning i, klik på 'tilmelding' og udfyld tilmeldingsformularen. Du kan tilføje flere fag i samme tilmelding. Tilmelding er dog kun gyldig for én person.

Elevens CPR. nr. skal opgives, og for elever under 18 år skal forældre eller en værges CPR. nr. også opgives. Tilmeldingen sker via en sikker https-forbindelse, og dit CPR. nr. behandles fortroligt!

Hvis der er forhold, som underviseren kan have gavn af at vide (fx handicap, sociale problemer eller andet), kan du notere disse i "Kommentar-feltet".

Tilmeldingsbetingelser

Tilmelding er bindende for hele undervisningsåret - 9,5 måned (fra 1/9-15/6).
Udmeldelse pga. flytning fra kommunen kan dog ske pr. den 1. i en måned.

Aflysning af undervisningen

Det kan forekomme, at læreren er fraværende enkelte gange i forbindelse med evt. kurser, arrangementer eller andet. Kulturskolen vil i den forbindelse forsøge at skaffe en vikar - og ellers søges undervisningen gennemført på et senere tidspunkt eller aflyses. Den ugentlige undervisning kan lejlighedsvist omlægges til fællesaktiviteter, der fremmer elevens udvikling. Dette meddeles i god tid.

Aflysninger fra kulturskolens side vil så tidligt som muligt blive meddelt eleven/forældrene via sms. Det er derfor meget vigtigt, at vi har jeres rigtige mobilnumre! Hvis kulturskolen har aflyst undervisningen mindst 4 gange, vil for meget betalt kontingent tilbagebetales ved sæsonens afslutning. 

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske via skriftlig henvendelse til kontoret. En mundtlig udmeldelse gælder under ingen omstændigheder. Husk at læse vores tilmeldingsbetingelser inden du udmelder dig eller dit barn. 

Udmeldelsen sendes til kontoret: kulturskolen@ishoj.dk 

Prøvetid

For nye elever er der 3 måneders prøvetid (1/9-30/11). Hvis du udmelder dig i prøvetidsperioden, betales der uanset hvad for de første 3 måneder. Herefter er tilmeldingen bindende til sæsonens ophør. Du kan fortryde din tilmelding frem til dagen, før undervisningen begynder. Evt. udmeldelse skal ske skriftligt inden prøvetidens udløb.

Gentilmelding

Alle elever der ønsker undervisning efter sommerferien, skal tilmelde sig - også nuværende elever og elever, der står på venteliste.

Alle vil modtage en mail vedrørende gentilmelding.

Overhold tilmeldingsfristen, da der er et begrænset antal pladser.

Optagelse

Når du har tilmeldt dig, får du en inden d. 1. juli en besked på mail, om du er optaget eller kommet på venteliste. Optagelse er betinget af, om der er ledige pladser på det ønskede fag.

Det nøjagtige tidspunkt for undervisningen fastlægges ca. 14 dage før undervisningsstart. Du vil blive kontaktet af Kulturskolen. Kontakt souschef Gitte Sivkjær, hvis du har spørgsmål vedr. optagelse og evt. skemalægning.

Hvis du har tilmeldt dig midt på sæsonen, vil du hurtigst muligt blive kontaktet af kulturskolen med besked om evt. optagelse og tidspunkt for undervisningen.

Optagelse i sammenspilsholdene aftales med din lærer. Det er gratis at deltage i sammenspil, når man går til undervisning på kulturskolen.


Venteliste

Hvis det ikke er muligt at tilbyde dig undervisning ved sæsonstart, kommer du på venteliste.

Bliver der en ledig plads i løbet af sæsonen, kontakter vi dig. Ønsker du at blive slettet fra ventelisten, bedes du kontakte os.

Undervisningsåret

Undervisningsåret løber fra 1. september til 15. juni.

Undervisningen ligger på i forvejen tilrettelagte tidspunkter og ugedage. Se evt. under beskrivelsen af undervisningsfaget.


Sted

Undervisningen foregår hovedsageligt på kulturskolen, Vejledalen 9. Enkelte fag tilbydes dog på nogle af skolerne i Ishøj.

Priser

Du kan finde priser for undervisning her

Betaling

Betaling for undervisningen sker kvartalsvis forud på girokort eller via PBS.

Der betales i 3 rater: ca. 15/9, ca. 15/1 og ca. 15/3.

Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen. Evt. restance inddrives ved udlæg.

Meld afbud til din underviser

Er du blevet forhindret i at møde op til undervisning, skal du melde afbud til din underviser - gerne på sms. 

Hvis du er syg eller i risiko for at smitte andre, skal du IKKE komme til undervisning i kulturskolen. Hvis en lærer vurderer, at en elev kan smitte andre i kulturskolen i forbindelse med undervisningen, forbeholder kulturskolen sig ret til at sende eleven hjem uden undervisning.

OBS: Undervisning, hvor eleven aflyser/udebliver, erstattes/refunderes ikke. Dette gælder også, selvom forsømmelsen skyldes deltagelse i lejrskole, skoleudflugt og lignende.

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 43 57 60 60 / 20 59 09 58  eller kulturskolen@ishoj.dk