Institutioner og Dagpleje


Ishøj Kulturskole tilbyder workshops for institutioner og dagpleje i følgende fag:
 

Musik: Dans: Billedkunst:

Alle børn er født musikalske, og sang, musik og rytmik er grundelementer, når sproget skal indlæres og udvikles. Børn, der synger og spiller, leger sig til læring.

Se eksempel på undervisningen her: www.ishojkulturskole.dk/undervisning/institutioner-og-dagpleje/musikundervisning

Børnenes motorik og fysiske selvtillid bliver stimuleret samtidigt med, at deres bevægelsessprog udvikles Barnets sproglige udvikling og individuelle anerkendelse tilgodeses både før, under og efter billedarbejdet. De enkle arbejdsmetoder er med til at give børnene en succesoplevelse gennem deres kunstneriske udfoldelse og dermed styrke deres selvværd


Vi tilbyder alle 3 fag i følgende forløb:

Type:

Længere forløb

Mellemlange forløb

Korte forløb

Aldersgruppe

Vuggestuer, børnehaver og dagplejen.

Hold med 10-15 børn og 2-4 pædagoger

Vuggestuer, børnehaver og dagplejen.

Hold med 10-15 børn og 2-4 pædagoger

Vuggestuer, børnehaver og dagplejen.

Hold med 10-15 børn og 2-4 pædagoger

Hvor

På Kulturskolen eller i institutionen, hvis der er egnede lokaler

På Kulturskolen eller i institutionen, hvis der er egnede lokaler

På Kulturskolen eller i institutionen, hvis der er egnede lokaler

Varighed

4 måneder/15 gange - 45 minutter hver uge

2 måneder/8 gange – 45 minutter hver uge

Hold i enkelte timer

Periode

 01/09–21/12–2018 – 07/01-15/05-2019

01/09–21/12-2018 – 07/01-15/05-2019

Hele året

Pris

2520,00 kr. pr. forløb

1345,00 kr. pr. forløb

465,00 kr. pr. lektion

Ishøj Kulturskole

  • Vejledalen 9
    2635 Ishøj

    Kontorets åbningstider:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mandag - torsdag: kl. 9-14 og fredag: kl. 9-12

    EAN nr.: 5798 0089 58922

  • Telefon: 4357 6060
  • E-mail: kulturskolen@ishoj.dk